Teisinis pranešimas

© Autorių teisės
Visos teisės saugomos. Visas turinys, įskaitant tekstą, vaizdus, grafiką, garsus, animaciją ir vaizdo įrašus, taip pat ir pastarųjų išdėstymas UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" interneto svetainėje, tačiau tuo neapsiribojant yra saugomas autorių teisėmis ir kitomis komercinėmis teisėmis. Interneto svetainių turinį (ar jo dalį) draudžiama kopijuoti, platinti, keisti arba leisti naudoti trečiosioms šalims komerciniais tikslais. Be to, kai kuriose UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" interneto svetainėse yra vaizdų, kuriuos saugo trečiųjų šalių autorių teisės.


Prekių ženklų informacija
Visus prekių ženklus, esančius UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" interneto svetainėse, saugo prekių ženklų įstatymas, jeigu nenurodyta kitaip. Tai konkrečiai taikoma UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" prekių ženklams, pavadinimams, įmonės logotipams ir emblemoms. Prekių ženklai ir dizaino elementai, naudojami mūsų puslapiuose, yra intelektinė UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" nuosavybė.


Informacija dėl garantijos
Šios interneto svetainės turinys buvo atrinktas itin atidžiai. Vis dėlto informacijos tikslumas ir taisyklingumas negali būti užtikrintas. UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" neprisiima jokios atsakomybės už žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su šios interneto svetainės naudojimu, išskyrus UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo atvejus. UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" turi teisę bet kuriuo metu ir iš anksto nepranešusi keisti informaciją ir neprivalo atnaujinti šioje interneto svetainėje esančios informacijos.
Šioje interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitus interneto puslapius, kuriuos prižiūri UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" nekontroliuojamos trečiosios šalys. UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" neatsako už šių puslapių teisingumą ir naujinimą. UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" neatsako už kitų interneto svetainių turinį ir nuorodas teikia tik kaip paslaugą svetainės lankytojams. Dėl šios priežasties už jungimąsi ir lankymąsi kitose interneto svetainėse per UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" interneto svetainę yra visiškai atsako pats naudotojas.
Šios nuorodos sukuriamos tik patikrinus jų turinį dėl bet kokių pažeidimų. UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" garantuoja, kad, atlikus greitą patikrinimą, nuorodos sukūrimo metu šiose interneto svetainėse nebuvo rasta jokio neteisėto turinio. Jei vėliau UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" nustato, kad šių interneto svetainių turinys neteisėtas, bendrovė įsipareigoja nedelsdama pašalinti tokias nuorodas. UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" taip pat neatsako už tokių interneto svetainių turinį, o UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" numatytos duomenų apsaugos taisyklės šioms interneto svetainėms netaikomos.


Informacija dėl licencijos
UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" interneto svetainėje esanti intelektinė nuosavybė, pavyzdžiui, patentai, prekių ženklai ir autorių teisės yra saugomi. Ši svetainė nesuteikia licencijos naudoti intelektinę UAB "Statinių Inžineriniai Sprendimai" įmonių arba trečiųjų šalių nuosavybę.